Hassas havalı ekim makinaları tohumları istenen sıraüstü ve sıra arası santime koyabilen makinelerdir.